Kompetensbanken
sjalvledare

Hitta din inre röst med målinriktat självledarskap

Självledarskap handlar om att kunna styra tankar och handlingar mot det som är viktigast. Att kunna reagera och fatta beslut mer medvetet än reaktivt. Men vad är viktigast och hur når vi dit? Hur finner vi vår inre röst för ett bättre självledarskap?

Bengt Kallenberg, civilingenjör med fokus mot ledarskapsutveckling, menar att en del i självledarskapet är att bli trygg med otryggheten.
– Ta ut kompassriktningen och släpp kontrollen. Våga vara trygg med otryggheten. Vi tycker inte om det, vi gillar trygghet. Det är svårt och det krävs tid och eget ansvar. Men genom att släppa kontrollen kan vi uppleva små gupp längs vägen som mer betydelsefulla, än en guppfri väg.

 

Bli din egen bästa självledare

Vem är jag? Vem är jag i framtiden? Spännande frågor som kräver en insats för att finna svaret på. Det första är att hitta en riktning. En riktning som vägleder dig framåt, med mål och delmål, och som ligger till grund för ett gott självledarskap.
– För vissa människor kan det kännas ovant att tänka för långt framåt och därför kan det vara lättare att börja här och nu. Det viktigaste är att det ska kännas inspirerande och roligt att röra sig mot den riktning man själv valt ut, säger Bengt Kallenberg.

 

Tvivlens röst – vanligaste fallgropen

I vår inre tankevärld virvlar det av röster som ibland kan ställa till det för oss. Röster som säger negativa saker. Det är ingen idé. Det kommer inte bli bra. Alla andra är mycket bättre. Det finns en teknik som kan hjälpa till för att inte falla ner i tvivlens grop. Ställ frågorna: Vad är det jag vet och vad är sant? Vad är det jag tror och gissar? Bli medveten om samt skapa ett öppet förhållningssätt till dina tankar. Ett identitetsarbete för att definiera vad som är verkligt och vad som är fantasi.

 

Förändra livet med 1 %-strategin

Vill du bli bättre på ditt självledarskap och nå lite längre? Då kan 1 %-strategin vara en metod för att nå dit. Det innebär att varje vecka arbeta med att bli bättre på något. Att göra en förändring med 1 procent i veckan. Små, små steg som växer för varje vecka som går. Ge det tid och det kommer bli en fin utdelning, hela 52 % på ett år faktiskt.

 

Tillitbaserat ledarskap inom den offentliga verksamheten

Enligt en studie som gjorts, gällande vilka kvalitéer vi ser som viktigast hos en chef, landade ordet tillit på första plats. Att medarbetare längre ut i organisationen får möjlighet att ta egna beslut och initiativ för att växa och utvecklas. Vinsten med denna typ av ledarskap, eller självledarskap, är att både chef och medarbetare blir en god ledare som dessutom stöttar andra till att vara just det, en god självledare.

 

För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Klyschigt kanske, men det är vad självledarskap i slutända handlar om.