Kompetensbanken
motiverande samtal1

Motiverande samtal vid adhd och autism

Neuropsykriatiska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Två diagnoser som faller under NPF paraplyt är adhd och autism. Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram den inneboende kraften hos varje person, och tillsammans hitta styrkorna i diagnosen.

Hjärnan kan, inom vissa områden, fungera annorlunda jämfört med den neurotypiska hjärnan, alltså hjärnan som inte är påverkad av en neuropsykriatisk funktionsnedsättning. Tillstånden som ingår i NPF är medfödda, kroniska, men inte statiska. Det menas att allt eftersom personen utvecklas med nya erfarenheter, kan också symptomen förändras beroende på miljö, skolgång, yrkesval och stöttande nätverk.

 

Vad utmärker person med adhd diagnos?

Ingen person är den andra lik, detta gäller också adhd-diagnoser. Generellt sett har en person med en adhd-diagnos svårt att fokusera, koncentrera sig och känner sig ofta rastlös. De kan ha svårigheter med att styra sina impulser och göra ”lagom”, vilket gör att de ofta uppfattas som intensiva.
Det finns olika former av adhd. Den ena innebär att personen har svårt att fokusera, reglera impulsiva handlingar och är överaktiv. Den andra formen (kallad add) har personen svårt att fokusera och koncentrera sig, men är inte impulsiv som den tidigare nämnda. Den tredje formen är en kombination av de båda.
Människor med adhd har också många fördelar.  De är nyfikna, orädda, flexibla och har många finurliga lösningar på vardagsproblem. De uppskattar omväxling och vill uppleva massor i livet.

 

Vad utmärker en person med autism-diagnos?

En person med en autismdiagnos bearbetar sinnesuttryck och information på ett annat sätt än den neurotiska hjärnan. Detta påverkar hur personen förstår och fungerar tillsammans med andra människor. Det kan vara svårt att föreställa sig hur andra känner, om de inte känt det själva. Intrycksrika miljöer, som i skolan, matsalen och offentliga platser, är ofta överväldigande för en person med autism.
Autism kan medföra många styrkor för de som lever med diagnosen. De har lätt att fokusera på monotona uppgifter under en längre period, och är väldigt noggranna i allt de gör. De har stor kunskap inom de områden som intresserar dem mest. 

 

När ställs en diagnos?

Hälso- och sjukvården fastställer diagnosen genom en klinisk bedömning. En diagnos fastställs ofta i skolåldern men även i senare ålder när livet förändras. Stärkta symptom kan visa sig vid exempelvis flytt och andra situationer, då anhöriga inte stöttar upp på samma sätt som tidigare. De kan också förekomma i samband med skilsmässa eller en bortgång av anhörig, då någon som ställt upp ofta och bidragit med det man har svårt med plötsligt inte finns där längre.

 

Motiverande samtal, att stärka klientens tro på sin egen förmåga.

Annika Sonnenstein är legitimerad psykolog och föreläser om Motiverande samtal (MI) som behandling för NPF. I en MI-behandling står patienten i fokus, och jobbar mot sina personliga mål med psykologens stöttning.
–Vi tittar inte på det som är problematiskt, utan vilka styrkor personen har. Vi tittar på vad har de lyckats med tidigare, och vilka dilemman de har löst på egen hand, berättar Annika. Behandlingen handlar om att ta reda på vad patienten vill med sitt liv, och uppmana att ta små steg i den riktningen.
–Tillsammans försöker vi hitta den inneboende kraften hos varje person. Vilka egenskaper och erfarenheter  som kan komma till användning i en förändringsprocess. Syftet är att hjälpa klienten att hitta sin egen motivation till förändring och stärka klientens tro på sin egen förmåga, avslutar Annika.