Kompetensbanken
parasiter på arbetsplatsen

Parasiter på arbetsplatsen

På nästan alla arbetsplatser, i nästan alla arbetslag finns de… Parasiterna! En del av dem använder dessutom skickliga strategier, vilket kan göra dem svåra att upptäckta. En sak har de dock gemensamt – de är omöjliga att missa i längden. Genom att undvika parasiter på arbetsplatser skapar du ett bättre arbetsklimat för alla!

Parasiter på arbetsplatser är personer som gärna drar sig undan, utnyttjar andra, har ständig sjukfrånvaro eller som låter kollegorna göra arbetet åt dem. Så hur vet man om man har med en parasit på arbetsplatsen att göra?
Ja, känner man inte igen parasiten omedelbart så är det förmodligen ingen parasit – utan någonting annat. De glömmer att göra saker, arbetar långsamt, kommer sent – går tidigt, skjuter upp uppgifter tills de stryks eller lägger över arbetsuppgifterna på sina kollegor.
– Detta är beteenden man lägger märke till, konstaterar Stefan Sandström legitimerad psykolog och understryker vidare vikten av att känna till de knep som gör det enklare att undvika dessa personer helt på arbetsplatsen.

 

Chefen bär ansvaret

En parasit på arbetsplatsen är alltid chefens ansvar men eftersom beteendet är iögonfallande kan de vara svårupptäckta för en chef som inte arbetar i direkt anslutning till parasiten. I vissa fall håller kollegorna tyst om problematiken vilket gör att de hjälper till att dölja parasiten och gör arbetet för chefen ännu svårare. Viktigt att veta är att det finns två olika typer av parasiter, introverta och extroverta. En introvert parasit ser och hör allt, lägger märket till allt och är oftast mer passiv. Beteendet sker i tystnad och gör dem till experter på att veta exakt vad de ska göra för att slippa undan. Den extroverta parasiten däremot använder sig ofta av manipulation som till slut övergår i aggression.

 

Viktigt att identifiera parasiten så tidigt som möjligt

Att ha parasiter på arbetsplatser medför extra kostnader, lidande för kollegor (som måste jobba dubbelt) samt negativitet för kunder och patienter som inte får den hjälp de behöver. Tänk på att det inte är farligt att konfrontera anställda!
– I vissa fall kan en tillrättavisning bli så konstruktiv att parasiten ändrar sitt beteende och börjar arbeta, berättar Stefan och fortsätter;
– Det är viktigt att agera omedelbart, sätta tydliga regler och ge raka direktiv.
Så varför är det så viktigt att agera så tidigt som möjligt? Jo för att om det går över två månader, utan att chefen identifierat och upplyst en parasit på arbetsplatsen om det oacceptabla beteendet anses det accepterat och arbetsdomstolen kommer inte ta sig an fallet vid en tvist. Därför bör man dokumentera och påbörja åtgärdsprogram så snart som möjligt en parasit misstänks. Lägg upp en handlingsplan med täta uppföljningar och lita inte på löften såsom ”Jag kommer bli bättre”. Visst, förbättringen kanske håller i några veckor – sedan är det stor risk att parasiten är tillbaka på ruta ett medan chefen gått vidare med andra arbetsuppgifter. Den onda cirkeln är igång och det tar minst lika lång tid igen att identifiera problematiken och sätta in åtgärder. Med lite otur har två månader passerat och en eventuell tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer inte kunna prövas i arbetsdomstolen.

I Kompetenstjänstpoddens avsnitt om ”Parasiter på arbetsplatser” berättar föreläsaren Stefan Sandström om tips och trix för att säga upp eller komma tillrätta med parasiter på arbetsplatsen samt hur och varför de ska tas omhand av chefen direkt.

 

Om parasiter:

Parasiter är vanligare än vad många tror, speciellt inom den offentliga sektorn. Inte för att parasiter per automatik söker sig dit utan för att chefer inom den offentliga sektorn inte vågar säga upp de så kallade parasiterna i samma utsträckning som chefer inom privat sektor tenderar att våga.

En parasit är inom medicinsk vetenskap de organismer som lever i eller på annat liv i syfte att skada.