Kompetensbanken
service och bemotande hemsida

Skapa service och bemötande i världsklass

Hur blir man världsmästare i service och bemötande? Det är faktiskt inte så svårt som man kanske kan tro. Med små enkla knep, som kanske till och med känns självklara, kan det gå från okej till service i världsklass.

”Hej, varmt välkommen. Vad roligt att se dig igen. Har resan gått bra? Sist du var här ville du ha… Hur mår barnen och hur gick det med din satsning inom… Att vara nyfiken på sina medmänniskor är en nyckel till att höja servicenivån. Att lyssna och att se kunden är en annan. Marie Forssell, ledarskapskonsult, menar att det är de små detaljerna i vårt bemötande som gör stor skillnad för kundens upplevelse.
– Genom att lyssna och vara närvarande vid mötet av en kund kommer hen känna sig både mer sedd och värdefull. Det innebär att man behöver sätta sig in i kundens situation för en liten stund och visa empati i stället för att jaga rätt och fel, menar Marie.

 

Värdefulla knep för att höja servicenivån

Här kommer några värdefulla knep att plocka med i vardagen för att höja servicenivån i ditt yrkesliv.

1. Var lite extra nyfiken på personen du har framför dig. Kom gärna ihåg fakta som visar att du bryr dig om hen. Ett exempel är en så simpel sak som personens förnamn.

2. Ett leende och ett hej kan förgylla en persons dag. Glöm inte det.

3. Uppmärksamma kunden när de minst förväntar sig det. Hör av dig, ställ frågor och berätta att du vill att kunden ska komma igen. ”Att vi saknar dig när du inte är hos oss.”

4. Våga vara tyst i en situation där du helst av allt bara vill ge svar på tal direkt. Att ge kunden utrymme att få prata av sig, skapar oftast ett lugn och personen känner sig mer sedd och förstådd.

5. Be om att få återkomma. På så sätt ger du dig själv utrymme att samla tankar och hitta en bra lösning som ger en högre service.

6. Kollegor är det bästa som finns! Se därför till att be om hjälp om du känner dig osäker i en situation.

7. Byt dina glasögon för en stund och skifta perspektiv. Ditt uppdrag är att hjälpa kunden. Lägg ner rätt och fel och fokusera på att hitta den bästa lösningen.

8. Ta på dig servicehatten när du kommer till jobbet och kliv in i rollen som servicegivare. Separera helt enkelt person och yrkesroll, så blir det enklare att hantera de känslor som kan dyka upp vid utmanande situationer.

9. Var ödmjuk och försök förstå de bakomliggande faktorerna hos kunden. Läs av kundens kroppsspråk och plocka upp de signaler som kroppen sänder ut.

10. Utbilda och träna personalen inom service och bemötande. Skapa en samsyn kring dessa delar och hur ni vill att servicen ska se ut på er arbetsplats.

Marie Forssell menar att man som servicegivare behöver lyssna ”som ett öppet hav,” bortom fakta och det som faktiskt sägs. Att lyssna djupare. För det är när vi erbjuder ett högt och flexibelt servicebemötande som vi får glada och nöjda kunder. Kunder som i sin tur blir viktiga ambassadörer som på sikt kan ge långtgående effekter. Effekter som vi kanske inte ser direkt eller ens förväntat oss att få.