Kvinna som pratar framfor grupp manniskor

Om oss på Kompetenstjänst

Kompetenstjänst startade sin verksamhet våren 2011. Och efter 11 år har vi haft kunder från landets kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter och företag inom välfärdssektorn.

Kompetenstjänst är ett företag som erbjuder anställda och förtroendevalda i kommuner och landsting/regioner samt statliga myndigheter olika former av fortbildning. Här kan du möta spännande föreläsare och bli uppdaterad på trender, få fördjupade kunskaper och nya färdigheter.

Kompetenstjänst riktar sig till hela den offentliga sektorn men i första hand till kommuner samt hälso- och sjukvården. Men det innebär också att vi riktar oss till kommunernas och landstingen/regionernas samarbetspartners i olika frågor som t ex, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, och privata företag inom välfärdssektorn

Kontakta oss om ni behöver hjälp