BengtK

Bengt Kallenberg

Administratören som samordnare

Gör intresseanmälan

I rollen som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller informell ledare har du ofta rollen som spindeln i nätet. Du arbetar både självständigt med många olika arbetsuppgifter och samarbetar med andra för att uppnå vissa resultat. Du samordnar, följer upp och ser till att arbetsflödet fungerar, även om du inte formellt är chef. Du påverkar och engagerar genom ditt sätt att kommunicera och vara på. I en värld som blir alltmer komplex och osäker kanske du upplever att tiden inte alltid räcker till eller att du själv behöver ta ett steg till i din utveckling. Här är en utbildning som ger dig mer luft under vingarna för att klara dina arbetsdagar och uppgifter på ett smidigare och effektivare sätt.

Utbildningen ger dig kunskaper om bl.a din beteende- och kommunikationsstil och hur den påverkar andra och hur du genom aktivt lyssnande och ställa coachande frågor skapar engagemang och goda samtal. Du får också lära dig mer om konflikter och konflikthantering, sätta motiverande mål och beteenden som bygger förtroende. Vi går igenom grunderna i grupputveckling och stresshantering – kunskaper som stärker dig i din roll, gör dig tydligare och skapar balans. Du får med dig metoder, tips, verktyg och erfarenhetsutbyte för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen.
Läraren är certifierad coach och det coachande öppna synsättet sätter sin prägel på kursen.

Utbildningen, som är en mix av teori, samtal, reflektion och praktiska övningar, vänder sig till dig som fungerar som ”spindeln i nätet” och arbetar med att samordna, koordinera och följa upp. Den passar lika bra oavsett om du leder andra eller inte.

 • Utveckla ditt personliga och informella ledarskap
 • Förstå din egen och andras kommunikationsstil
 • Skapa gott samarbete och effektivitet genom tydlig kommunikation
 • Identifiera egna beteenden som hjälper eller hindrar
 • Utveckla viktiga samtalsfärdigheter
 • Hantera feedback, konflikter och stress

Ur innehållet

Dag 1

Administratörens roll i organisationen
 • Det informella ledarskapet
 • Ansvar, roll, beteenden och kompetens för att lyckas
 • Att klargöra förutsättningar
Beteende- och kommunikationsstilar
 • Förstå din egen stil
 • Att anpassa sin stil när det behövs
 • Olika stilar-olika karaktärsdrag
 • Styrkor och fallgropar
Leda och samordna
 • Leda och samordna utan att vara chef
 • Mål som ger mening och motivation
 • Vad som skapar engagemang
Att arbeta med människor
 • Vikten av att vara tydlig
 • Beteenden som bygger förtroende
 • Lyssna aktivt
 • Utveckla din coachande förmåga – ställ bra frågor

Dag 2

Att arbeta med människor, fortsättning
 • Kommunikation och kroppsspråk
 • Se upp med förutfattade meningar
 • Utanför komfortzonen – vad kan hända vid förändringar
Gruppers utveckling
 • Olika faser, olika kännetecken
 • Vad gör att grupper fungerar bra
 • Förstå och hantera konflikter
 • Förstå och använda olika konfliktstilar för att komma framåt
Leda arbetet framåt
 • Förbereda och leverera feedback
 • Feed Forward
 • Göra en handlingsplan som fungerar
Stress i arbetslivet
 • Symptom att se upp med
 • Grundspänning, tilläggsspänning och situationsspänning
 • Förebygga och hantera stress
Egen handlingsplan
 • Vad börja med, vad sluta med

Målgrupp

För dig som arbetar som administratör i offentlig sektor.

Omfattning

2 heldagar

Kort om Bengt Kallenberg

Bengt arbetar sedan 10 år tillbaka med utveckling av ledarskap och grupper. Han är civilingenjör med många års egen erfarenhet och chefs- och ledarpositioner inom större och mindre organisationer.

Han utbildar, leder seminarier och håller föredrag inom både privat och offentlig verksamhet. Bengt har också skrivit ett par böcker om ledarskaps- och grupputveckling.

Fler utbildningar med Bengt Kallenberg

Utvecklande och ibland svåra samtal

I det goda samtalet skapas möjligheter, växande och nya idéer. Genom dessa konstruktiva samtal kan vi stödja och hjälpa andra att ta steg, våga förändra och använda sina resurser mer kraftfullt.