DSC0005 ed1b webb

Peter Fowelin

Arbetslagsledarutbildning för pedagoger

Gör intresseanmälan

Välfungerande arbetslag är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet. Då behövs arbetslagsledare som ser till att laget tar det gemensamma ansvaret för såväl vardagsfrågor som pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete.

Denna utbildning syftar till att rusta arbetslagsledarna för att klara denna roll – och som ser till att arbetslagens möten blir effektiva och givande, utan att fyllas av informationsärenden och praktiskt fixande. Det handlar därmed om pedagogiskt ledarskap på arbetslagsnivå.

Syfte

Att ge arbetslagsledare redskap att klara rollen mellan rektor/förskolechef och lärarkollegerna, och att bli skickliga processledare i arbetslaget.

Ur innehållet

  • Arbetslagsledarens uppdrag, ansvar och mandat
  • Arbetslagets uppdrag, prioriteringar och arbetsformer
  • Ledarskapets grunder. Jag – en ledare?
  • Att leda kolleger med ökat ansvar och delaktighet som mål
  • Mötesformer och mötesledarskap för effektiva arbetslagsmöten
  • Arbetslagets roll i skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande
  • Hur får vi ihop hela kedjan: rektor – ledningsgrupp – arbetslag – personal?
  • Faserna i en grupps utveckling (Wheelan m fl)

Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion.

Målgrupp

Arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande samt även för skolledare och ledningsgrupper där arbetslagsledare ingår. Utbildningen passar både skola och förskola.

Omfattning

Heldag eller enligt överenskommelse

Kort om Peter Fowelin

Peter är ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare i förskola och skola, bland inom ramen för det statliga Rektorsprogrammet. Han är också skribent om ledarskap, pedagogik m.m. i Pedagogiska magasinet, tidningen Chef & Ledarskap och på HRbloggen.se.
Peters utbildningar utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från Peters bok ”Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola” (Lärarförlaget, 2017).

Fler utbildningar med Peter Fowelin

Skolans ledningsgrupp – ett effektivt team

Utbildningen har fokus på hur en fungerande ledningsgrupp i skolan eller förskolan skapas