jakob4

Jakob Carlander

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Gör intresseanmälan

I den offentliga förvaltningen möter vi ibland personer; medborgare, klienter, omsorgstagare och anhöriga som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga omständigheter. Det ställer höga krav på oss! Att vi kan hantera de svåra situationerna och samtalen professionellt – och med ett gott bemötande!

Vi kallar dem ofta för rättshaverister. Bemötande och kontakt upplevs ofta som besvärlig då det är svårt att etablera en fungerande relation till dessa personer, än mindre finna ett bra samarbete. Inte sällan blir personen också hotfull och utagerande.

Ur innehållet

  • Vad är det som gör en människa till det vi kallar rättshaverist?
  • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?
  • Varför agerar rättshaveristen som han eller hon gör?
  • Hur bemöter man den som endast har blick för sin egen sak?
  • Vad ska man tänka på?
  • Hur behåller vi ett empatiskt och professionellt bemötande i en svår och ansträngd situation?
  • Psykologiska förklaringsmodeller. Vilken hjälp finns för rättshaveristen?
  • Frågor, svar och diskussion
  • Rättshaveristiskt beteende och Coronakrisen. Hur påverkas beteendet av en samhällskris?

Målgrupp

Personal som i sin verksamhet kan komma i kontakt med personer som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende.

Omfattning

Heldag eller enligt överenskommelse

Kort om Jakob Carlander

Jakob är leg psykoterapeut och teologie licentiat. Han arbetar bland annat med psykoterapi, handledning och organisationsutveckling och har skrivit böcker inom vård, omsorg och socialtjänst bl a ”Trygga och otrygga möten”, ”Starka känslor”, ”Att lämna svåra besked” och “Att möta människor med rättshaveristiskt beteende”.

Fler utbildningar med Jakob Carlander