brittinger

Britt-Inger Olsson

Barn med utmanande beteende – tidiga insatser i förskolan

Gör intresseanmälan

Barn med koncentrationssvårigheter, impulsivitet, trots, oro, svårigheter med samspel och utagerande beteende.

Barns psykiska hälsa – en utmaning för förskolan. Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa. Det är barn som väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns runtomkring. Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras situation och framtid.

Vi går igenom hur olika beteendemönster kommer till uttryck i gruppen. Hur stress påverkar lärandet och hur anknytningsmönster och stress påverkar den växande hjärnan samt hur man kan hjälpa barn att utveckla ett positivt samspel.

Hur kan du som arbetar i förskolan utveckla ett förhållningssätt som förebygger psykisk ohälsa?

Ur innehållet

  • Vad innebär enligt aktuell forskning ADHD, autism, trots och oro hos barn?
  • Hur visar sig ADHD/ADD, trotsbeteende, oro i förskolegruppen och i samspelet med kamrater?
  • Hur påverkas utveckling och lärande av impulsivitet och psykisk ohälsa?
  • Hur påverkar stress barns anknytning och den växande hjärnan?
  • Hur utvecklar vi samspel och lekgrupper i förskolan?
  • Hur kan jag som pedagog hjälpa barn att hantera affekter?
  • Hur kan vi utveckla ett förhållningssätt i förskolan som påverkar barnen positivt?
  • Hur tillämpar vi kognitiv metodik för att bryta negativa mönster?
  • Vad händer med mig som pedagog när jag utsätts för frustrationer och negativa känslor?

Målgrupp

Personal inom förskolan

Omfattning

Tre timmar

Kort om Britt-Inger Olsson

Britt-Inger är specialpedagog och har specialpedagogisk påbyggnad inom tal, språk och kommunikation, gymnasielärare i psykologi och barn- och fritidskunskap, metodiklärare, läroboksförfattare samt utbildningskonsulent inom psykologi och specialpedagogik, handledare för pedagoger och chefer.

Hon är också utbildad handledare inom kognitiv psykologi och ICDP-utbildare inom vägledande samspel och diplomerad coach.