Bjerkesjo

Pernilla Bjerkesjö

Från kaos till struktur

Gör intresseanmälan

Struktur kanske låter tråkigt men är så skönt när det väl fungerar. Det är bättre att frångå en planering än att inte ha någon alls. Planeringen gör att du har god framförhållning, förstår sammanhang och bättre kan möta akuta händelser med en större flexibilitet. Låter det vettigt? Efter den här dagen har du möjlighet att få en arbetsdag att räcka till och även få tid till annat. Kanske tid till att vara den chef du verkligen vill vara? Vem vill inte ligga steget före?

Helhet – från politiken till dig

Ur innehållet

  • Omvärldsanalys
  • Uppdrag – verksamhet
  • Kvalitetsarbetet – en del av verksamheten
  • Arbetsmiljöarbete och facklig samverkan
  • Kartläggning av din arbetsbelastning och struktur
  • Planering av ett strategiskt ledningsmöte
  • Tips och praktiska lösningar

Målgrupp

Chefer inom stat, region och kommun

Omfattning

Heldag

Kort om Pernilla Bjerkesjö

Pernilla är civilekonom med inriktning mot organisation och ledarskap. Pernilla har under 13 år haft olika chefsuppdrag och suttit med i organisationers executiva ledningsgrupper. Hon har varit Skolchef och Förvaltningschef i flera olika kommuner. I en av kommunerna hade hon även samtidigt uppdrag som Kultur-, Fritid- och Turistchef. Hon har även en bakgrund som tränare och idrottare på högsta nivå, där hon spelat i både elitserien och landslaget i handboll. Hon har även haft styrelseuppdrag som ordförande under åtta år i en elitförening samt som utbildningsansvarig i ett distriktsförbund. De senaste åren har hon arbetat som konsult och utbildare inom många olika organisationer.

Fler utbildningar med Pernilla Bjerkesjö

Förändringsarbete

Det vi kallar för förändringsarbete är egentligen något som vi handskas med varje dag. Utvecklingen i samhället har en högre takt idag än vad vi någonsin upplevt tidigare.