Leif Koldal original

Leif Köldal

Grundläggande EKG-tolkning för sjuksköterskor

Gör intresseanmälan

EKG har en central plats som medicinskt diagnostiskt hjälpmedel. Där registreringsproceduren (”att ta ett EKG”) är relativt enkelt men att kunna tolka resultatet kräver både kunskap och träning. Ansvaret för att tolkningen är korrekt och kliniskt adekvat vilar på handläggande läkare, men som sjuksköterska behöver du grundläggande kunskaper för att snabbt göra en översiktlig bedömning.

Vid vissa tillstånd krävs en snabb handläggning för att patientens symptom skall kunna lindras eller botas. Kursen syftar dels till att ge en grundläggande kunskap i basal arytmitolkning utifrån EKG, dels ett ge grundläggande kunskap om utredning och behandling vid dessa tillstånd.

Kunskap att ta med hem blir definitioner och exempel på de vanligaste rytmrubbningarna och tecken på syrebrist samt tolkningsschema som i alla lägen går att följa.

Kursdagen innehåller föreläsning och fallbeskrivningar varvat med kursdeltagarnas reflektioner och frågor.

Ur innehållet

Bakgrund och introduktion
  • Vad är EKG?
  • Det normala EKG:t
  • Grundläggande EKG-begrepp
  • Anatomi och elektrodplacering
Arytmier med fokus på de vanligaste arytmierna
  • Uppkomst, utredning och behandling
Ischemisk hjärtsjukdom, kärlkramp och hjärtinfarkt
  • Uppkomst, utredning och behandling

Målgrupp

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård, såväl öppen som sluten vård, samt sjuksköterskor kommunal vård och omsorg.

Omfattning

Heldag

Kort om Leif Köldal

Leif är sjuksköterska med många års erfarenhet inom hjärtintensivvård, lungmedicin, thoraxkirurgi och ortopedi. Leif har även lång och bred erfarenhet som utbildare av sjuksköterskor både på grund- och specialistnivå

Fler utbildningar med Leif Köldal

Hjärtsvikt – ett växande folkhälsoproblem

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd både i Sverige och i övriga världen. I takt med att vård och behandling har förbättrats har också medellivslängden höjts och detta har lett till att antalet individer med hjärtsvikt har ökat, inte minst hos den äldre befolkningen.

Medicinsk bedömning med inriktning mot hjärta och lungor

Det är viktigt att kunna göra korrekta medicinska bedömningar för dig som arbetar som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård.