Leif Koldal original

Leif Köldal

Hjärtsvikt – ett växande folkhälsoproblem

Gör intresseanmälan

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd både i Sverige och i övriga världen. I takt med att vård och behandling har förbättrats har också meddellivslängden höjts och detta har lett till att antalet individer med hjärtsvikt har ökat, inte minst hos den äldre befolkningen.

Hjärtsvikt är ett tillstånd orsakat av en underliggande hjärtsjukdom och det är förenat med ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Hjärtsvikt kan inte botas, men glädjande så har hjärtsviktssjukvården kraftigt förbättrats under de senaste 15 åren och det finns idag både diagnostiska metoder och modern medicinsk och mekanisk behandling som kan förbättra tillståndet, höja livskvaliten och förlänga livet för dem som drabbas.

Som sjuksköterska, oavsett arbetsplats, träffar du mer eller mindre dagligen patienter med hjärtsvikt och det finns en del att tänka på när du möter denna patientgrupp. Patienter som drabbats av sviktande hjärta kan inte botas, men det finns en hel del som du kan göra sekundärpreventivt, för att både höja deras livskvalitét och minska antalet vårddygn.

Under dagen kommer vi att gå igenom de vanligaste orsakerna till ett sviktande hjärta, den farmakologiska och mekaniska behandlingen, de medicinska ställningstagandena och vad du som sjuksköterska kan göra omvårdnadsmässigt för denna stora (och växande) patientgrupp.

Bakgrund och introduktion
  • Vad är hjärtsvikt?
  • Vad orsakar hjärtsvikt?
Behandling för patienter med hjärtsvikt
  • Den farmakologiska behandlingen
  • Den mekaniska behandlingen
  • Vad kan du göra mer för att hjälpa patienten/den boende på bästa sätt?
Egenvård

Målgrupp

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård, såväl öppen som sluten vård, samt sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg.

Omfattning

Heldag

Kort om Leif Köldal

Leif är sjuksköterska med många års erfarenhet inom hjärtintensivvård, lungmedicin, thoraxkirurgi och ortopedi. Leif har även lång och bred erfarenhet som utbildare av sjuksköterskor både på grund- och specialistnivå.

 

Fler utbildningar med Leif Köldal

Grundläggande EKG-tolkning för sjuksköterskor

EKG har en central plats som medicinskt diagnostiskt hjälpmedel. Där registreringsproceduren (”att ta ett EKG”) är relativt enkelt men att kunna tolka resultatet kräver både kunskap och träning.

Medicinsk bedömning med inriktning mot hjärta och lungor

Det är viktigt att kunna göra korrekta medicinska bedömningar för dig som arbetar som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård.