ss 2

Stefan Sandström

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Gör intresseanmälan

Våld och hot i arbetsmiljön kan effektivt undvikas genom att man tillämpar lågaffektivt bemötande. Under denna utbildningsdag visar vi hur förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer. Våldet uppstår i princip alltid när vårt medfödda kamp-och-flyktsystem (sympatiska nervsystemet) aktiveras. När vi kan undvika detta finns det möjlighet till samarbete och logisk, konstruktiv problemlösning istället.

Ur innehållet

  • Våld och hot i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Lågaffektivt förhållningssätt för att reducera risksituationer i klientbemötandet
  • Lågaffektivitetens biologiska grund
  • Aggressionsskapande element i arbetsmiljön
  • Förebyggande arbete
  • Bemötande vid akuta situationer
  • Rationella och primitiva konflikter
  • 5 tanke/känslomönster som ligger bakom våld och hot.
  • Arbetsmiljölagstiftningen om våld och hot i arbetsmiljön

Målgrupp

Personal som i sitt arbete kan komma i kontakt med människor som uppvisar ett hotfullt beteende.

Omfattning

Heldag

Kort om Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog. Han arbetar med utbildning, handledning och psykoterapi. Stefan är också författare till många böcker, bland andra Våld och hot i människovårdande yrken, (Liber 1996) och Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete (Gothia förlag 2007). Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/ Hans senaste bok ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” kom ut i januari 2019.

 

 

Fler utbildningar med Stefan Sandström

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp.

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier.

Parasiterande personlighet

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning.

Tre typer av självskadebeteende

Självskadebeteende handlar handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar.