me

Madeleine Eriksson

Mångkulturella arbetsplatser (när svenskar, araber och muslimer arbetar som kollegor)

Gör intresseanmälan

Den avgörande faktorn på en mångkulturell arbetsplats är att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Känslan av gemenskap och samhörighet är lika viktig i alla kulturer och ger en trygghetskänsla. Grunden i inkluderingsprocessen är lika för alla där varje medarbetare behöver lära sig att acceptera varandras olika värderingsperspektiv, omfamna varandras olika styrkor samt ge möjlighet för alla att uppnå sin fulla potential. Däremot skiljer sig olika kulturer åt i hur man uppfattar inkludering och samhörighet men även vad man tycker är ett bra ledarskap, hur man löser konflikter, vad man motiveras av etc.

På den här föreläsningen använder vi oss av föreläsarens framtagna forskningsbaserade ”Kulturverktyg” som assisterar oss att bygga upp kunskap om vad som är kultur, vilka värderingar som styr oss och hur vi bör hantera mötet med mångkulturella medarbetare såväl som kollega som ledare.

För att det ska bli möjligt och för att den mångkulturella arbetsplatsen ska skapa mervärde för alla är det viktigt att vi lär oss att ha tillåtande samtal och diskussioner med högt i tak. I ett tyst klimat lär vi oss inte att förstå varandra utan blir istället rädda för våra olika värderingsperspektiv. Detta tystnads vakuum skapar okunskap vilket effektivt utnyttjas av olika extrema krafter i samhället. Något som i förlängningen skapar utanförskap, rasism, extremism och kriminalitet.

Under föreläsarens mer än 20 år i Tunisien, där hon var gift med en arabisk muslim, födde och uppfostrade barn samt arbetade blev hon en kulturell blandning. Hon började känna sig som både och men också som varken eller. När hon 2012 återvände till Sverige upptäckte hon att den svenska kulturen hade förändrats precis som hon själv. Det blev därför nödvändigt för henne att göra en ny integrationsresa för att återintegrera sig i den svenska kulturen.

Idag har hon skrivit en bok, föreläser, utbildar och genomför workshops med målsättningen att förenkla mötet mellan den svenska, arabiska och muslimska kulturen.

På denna föreläsning fokuserar vi på att förstå hur man tillsammans kan bygga upp en mångkulturell arbetsplats som skapar nya möjligheter och ger mervärde. Detta uppnås genom att man både arbetar förebyggande och förstår hur man löser konflikter i olika kulturer men också genom att ”våga” och vilja utmana sina fördomar både som ledare och medarbetare.

Syfte

 • Bryta tystnadskulturen och öppna upp för tillåtande, respektfulla och nyanserade samtal kring våra olika kulturella perspekti
 • Diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt.
 • Ge deltagarna tillgång till föreläsarens framtagna vetenskapligt baserade “Kulturverktyg” bestående av fyra steg: Notera vad som hände i kulturkrocken, Tolka hur du hanterade situationen och vilka värderingar som styrde dig, Förstå den andra partens agerande och värderingar för att därefter kunna välja hur du vill Bemöta situationen.
 • Skapa större förståelse och insikt om den muslimska och arabiska kulturens mångfald.
 • Förståelse för värderingarnas betydelse i våra liv och hur de styr våra normer, åsikter och beteenden.
 • Klara av perspektivbyten där vi dels tränar på att se oss själva & vår egen kultur ur andras perspektiv och tvärtom.
 • Diskutera era egna upplevde kulturkrockar på den mångkulturella arbetsplatsen.

Ur innehållet

 • Definitioner av kultur
 • Steg för att uppnå en högre interkulturell kompetens
 • Olika kommunikationsmönster
 • Kulturella dimensioner som jämförelsegrund av våra värderingar
 • Träning av ett interkulturellt tankemönster och perspektiv
 • Den muslimska arabiska kulturen
 • Begreppsförklaring (islam, arab, muslim, islamist)
 • Dagen är baserad på diverse forskningsresultat som varvas med videoklipp, personliga erfarenheter, anekdoter, gruppdiskussioner & träning med avslutande coachning.
 • Bemötande på en mångkulturell arbetsplats.

Målgrupp

Du som i ditt yrke möter och måste hantera mötet samt bemötandet med mångkulturella kunder.

Omfattning

Heldag

Kort om Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen och genomgått hela processen från kulturkrock till integration. Att uppfostra barn i en annan kultur är svårt och ofta uppstår kulturkrockar med barnen. I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade hon skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner. Hon har precis utkommit med den spännande boken Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer.

Fler utbildningar med Madeleine Eriksson

Så konstiga NI är! – (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska och muslimska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer.