ss 2

Stefan Sandström

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Gör intresseanmälan

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier. Samsjukligheten är själva drivkraften bakom substansmissbruket, som tjänar som självmedicinering. Missbruk och samsjuklighet måste därför behandlas tillsammans. Under denna kursdag går vi genom samsjuklighetstillstånd som trauma, personlighetsstörningar, depression, ångesttillstånd, anknytningsstörningar och ADHD.

Trauma har en särskild plats genom att vara det mest välbelagda samsjuklighetstillståndet vid missbruk, samtidigt som trauma också kan skapa de andra psykiska störningarna (med undantag för ADHD). Om traumat inte behandlas kommer det att finnas kvar och innebära en ständig risk för återfall. Anknytningsstörningar innebär att många klienter inte har någon enda person som de kan lita på i sina nätverk. Att bota anknytningsstörningar är att återställa förmågan att bygga tillitsfulla relationer.

Ur innehållet

  • Missbruk som självmedicinering
  • Missbruk och psykisk störning – ömsesidig påverkan
  • Personlighetsstörningar– mer än 75 % har mer än en personlighetsstörning
  • Trauma – definition, biologi, effekter, betydelse som bakomliggande orsak, traumatisering till följd av livet som missbrukande.
  • Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen
  • Anknytningsproblematik – oförmågan att bygga trygga och tillitsfulla relationer
  • ADHD är mycket överrepresenterat i denna klientgrupp
  • Medberoende – en teori om medberoendets mest grundläggande orsaker.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och samtidigt missbruk.

Omfattning

Heldag

Kort om Stefan Sandström

Stefan är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/

Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Fler utbildningar med Stefan Sandström

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer.

Parasiterande personlighet

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning.

Tre typer av självskadebeteende

Självskadebeteende handlar handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar.