annaS

Annika Sonnenstein

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD – Påbyggnad

Gör intresseanmälan

I syfte att hålla MI-andan vid liv och erbjuda en möjlighet att öva på de anpassningar som lärdes ut under grundutbildningen MI vid autism och ADHD, anordnas en påbyggnadsdag. Dagen kommer att inledas med en kort summering av de vanligaste MI-verktygen och hur de kan anpassas vid samtal med nämnda målgrupp. Merparten av dagen kommer att användas till att utifrån fallbeskrivningar genomföra praktiska gruppövningar. Kursledaren kommer att cirkulera mellan grupperna för att lyssna och vara behjälplig kring övningarna. Det kommer även finnas möjlighet att ta upp egna frågor om t ex utmaningar man stött på vid tillämpningen av MI på målgruppen efter att man gick grundutbildningen.

Ur innehållet

  • Presentera ansvarsfördelningen på ett pedagogiskt anpassat sätt
  • Kartlägga sensoriska avvikelser och önskemål om anpassningar i samband med besök
  • Använda visuella samtalsverktyg för att underlätta kommunikation
  • Locka fram rimlig nivå av förändringsprat
  • Bistå med att internalisera en bekräftande funktion

Målgrupp

Personer som tidigare gått kursen Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Omfattning

Heldag

Kort om Annika Sonnenstein

Annika är legitimerad psykolog, verksam som egen företagare inom områdena neuropsykiatrisk utredning och personalutbildning. Hon har tidigare arbetat som chef och psykolog vid Ersta diakonis sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm, samt inom specialistpsykiatrin, beroendevården och Kriminalvården. En gemensam nämnare för hennes arbete är att nyfiket undersöka andras uppfattningar och önskemål och enas om en väg som leder framåt.

Fler utbildningar med Annika Sonnenstein