annaS

Annika Sonnenstein

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD

Gör intresseanmälan

Hur kan MI användas vid autism och ADHD? Personer med autism och ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att vi som i vår yrkesroll möter dessa personer kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Det här är en grundkurs i Motiverande samtal med inriktning autism och ADHD. MI är generellt men under de olika delarna i kursen kommer kursledaren Annika Sonnenstein att lyfta fram och fokusera på hur MI kan anpassas och användas vid autism och ADHD.

Du kommer att få handfasta MI-verktyg att användas vid stöd i vardagen, rådgivning, i skolan, utredning och behandling.

Ur innehållet

Dag 1
 • Praktisk information
 • Presentationer
 • Introduktion till MI
 • MI-samtalets processer
 • Aktivt lyssnande vid autism och ADHD
 • Förändringsprat
 • Att hantera motstånd vid autism och ADHD

Dag 2

 • Rättningsreflexen
 • Meny/Agenda vid autism och ADHD
 • Information i dialog vid autism och ADHD
 • Tips kring implementering och vidmakthållande
 • Litteratur- och sajttips

Målgrupp

Personal inom skolan såsom skolledare, lärare, elevassistenter och elevhälsovård. Personal inom psykiatrin, socialtjänst,omsorg, HVB och andra verksamheter som möter personer med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD.

Omfattning

2 heldagar eller enl överenskommelse

Kort om Annika Sonnenstein

Annika är legitimerad psykolog, verksam som egen företagare inom områdena neuropsykiatrisk utredning och personalutbildning. Hon har tidigare arbetat som chef och psykolog vid Ersta diakonis sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm, samt inom specialistpsykiatrin, beroendevården och Kriminalvården. En gemensam nämnare för hennes arbete är att nyfiket undersöka andras uppfattningar och önskemål och enas om en väg som leder framåt.

Fler utbildningar med Annika Sonnenstein

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD – Påbyggnad

En kurs för de som tidigare gått kursen Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.