David Edfelt

David Edfelt

När utmaningarna blir oss övermäktiga

Gör intresseanmälan

Vad gör vi när vi provat allt och det ändå inte fungerar? När vi har ett eller flera barn i gruppen som exempelvis har svårt att följa rutiner och att leka med andra barn, som inte kan ta ett nej, får utbrott och kastar saker eller ständigt hamnar i konflikter. Trots att vi delar gruppen, pratar med barnet, riggar situationer och en massa annat så fungerar det ändå inte. Hur kan vi förstå det som sker men framför allt vad kan vi göra?

Vi tittar på ett antal svåra situationer som är vanliga i förskolan och hur vi kan vända dem: rutinsituationer, övergångar, lek, val, att lyssna mm. Vi går igenom strategier som är avgörande för att vända en trend. Hur kan vi prata med barn som är svåra att nå? Hur skapar vi en begriplig och hanterbar vardag? Viktiga förhållningssätt kopplade till kommunikation och tydlighet, fysisk miljö och anpassningar.

Ur innehållet

  • Så minskar du problemskapande beteenden – att hantera och förebygga
  • Strategier och förhållningssätt i riktigt svåra situationer
  • En miljö som underlättar lärande
  • Så kan du använda tydliggörande pedagogik i praktiken
  • Samtal med barn som kan skapa förändring
  • Hur kan du skapa fler positiva stunder för barnen och samtidigt må bättre själv?

Målgrupp

Personal i förskolan.

Omfattning

3 timmar

Kort om David Edfelt

David är leg psykolog, utbildare, handledare och författare till flera böcker för förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan. Han handleder arbetslag, specialpedagoger och ledning inom förskolan, är en flitig föreläsare och undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

David har skrivit Utmaningar i förskolan, Hjärna i förskolan, Beteendeproblem i förskolan och Tydliggörande pedagogik i förskolan. Han skriver återkommande i Förskoletidningen och arbetar nu på en tipsbank för förskolans pedagoger. Han har även två uppskattade poddar, David & Bo pratar pedagogik tillsammans med Bo Hejlskov Elvén och Relatera mera med Petra Krantz Lindgren.