BeritN

Berit Nordström

Om barnhjärnans tidiga utveckling i en alltmer digitaliserad värld

Gör intresseanmälan

Allt oftare hamnar yngre barn framför skärmar och läsplattor. Många ställer sig frågan om och hur i synnerhet de yngsta barnen påverkas av detta.

Med modern teknik studeras idag barnhjärnan på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Kunskapsutvecklingen inom området är omfattande. Vi tar gärna till oss ny teknik men tänker kanske inte alltid på att de yngsta barnen först måste utvecklas biologiskt för att kunna ha nytta av det som tekniken kan ge.

I föreläsningen får vi lära oss mer om hur vi på bästa vis kan främja barnens utvecklingsmöjligheter med bibehållen respekt för deras egen inneboende utvecklingskraft. Vi får också veta mer om hur vi kan medverka till att barn blir trygga, utvecklar impulskontroll och inre motivation, empati, koncentration och social förmåga, allt viktiga förutsättningar för att lyckas i såväl skolan som i livet.

Ur innehållet

 • Hur påverkas barnets hjärna i en alltmer digitaliserad värld?
 • Vad vet vi? Möjligheter – risker?
 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Vad säger forskningen?
 • Effekter av inlärning via social interaktion kontra lärplattor
 • ”Timingens” centrala betydelse i barns utveckling
 • Hjärnan formas i samverkan med sina genetiska förutsättningar och den omgivande miljön
 • Hur utvecklas tillit och trygghet, impulskontroll och motivation?
 • Vad krävs för uppbyggandet av hjärnans ”infrastruktur?
 • Hur påverkas den växande hjärnan av långvarig stress?
 • Faktorer som skyddar respektive skadar hjärnan
 • Olika hormoners inverkan på framtida fysisk och psykisk hälsa?

Målgrupp

Personal som arbetar med barn inom förskolan.

Omfattning

3 timmar

Kort om Berit Nordström

Berit är fil dr., leg. psykolog, har många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har även handlett personal inom förskola, socialtjänst samt inom mödra-barnhälsovård och neonatalvård.