ss 2

Stefan Sandström

Parasiterande personlighet

Gör intresseanmälan

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning. Hen skiljer sig från den antisociala genom att snarast vara passivt beroende och agera från en underordnad position. Typiska beteenden är att ständigt lägga över ansvaret på andra, inte göra det som man ska, inte leva upp till normala förväntningar på produktivitet, ta åt sig äran för andras arbete samt onormalt stor frånvaro genom sjukskrivningar och VAB. Det är vanligen stor skillnad mellan vad de säger och vad de gör.

På en arbetsplats leder detta till att kollegerna får göra hens arbete, vilket leder till irritation, stress och utbrändhet, samt eventuellt att organisationen underpresterar.
För dem som inte har något arbete kan personen beskrivas utifrån författaren Henry Miller i Kolossen från Maurussi: ”Det hela måste ha utspelat sig under året när jag sökte arbete, utan att ha minsta avsikt att ta något. Det påminde mig om att jag, trots min desperata situation, inte hade besvärat mig med att läsa igenom platsannonserna.”

Ur innehållet

 • Parasiterande personlighet, definition och beskrivning
 • Passivt aggressiva personligheter
 • Förhållande till auktoriteter
 • Beteende
 • Tankestörningar. snåriga resonemang och förvirring eller raka lögner.
 • Peter Pan syndrom: Att inte växa upp
 • Självsabotage
 • Personlighetsstörningar
 • Manipulationer
 • Ansvarsöverläggande
 • Personlighetsmodell utifrån jagtillstånd
 • Funktionell användning av jagtillstånd
 • Skillnader mellan normala och parasiterande personer
 • Analys av kommunikation
 • Effektiv kommunikation med parasiterande personligheter
 • Hur man undviker vanliga kommunikationsfällor
 • Beroende personlighet: symbios

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, HR, Socialtjänst – t.ex. försörjningsstöd, Arbetsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering.

Omfattning

Heldag

Kort om Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog. Han arbetar med utbildning, handledning och psykoterapi. Stefan är också författare till många böcker, bland andra Våld och hot i människovårdande yrken, (Liber 1996) och Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete (Gothia förlag 2007). Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/ Hans senaste bok ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” kom ut i januari 2019.

Fler utbildningar med Stefan Sandström

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer.

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier.

Tre typer av självskadebeteende

Självskadebeteende handlar handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar.