me

Madeleine Eriksson

Så konstiga NI är! – (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

Gör intresseanmälan

En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska och muslimska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Missförstånden är oftast baserade på okunskap om hur vi lever våra liv och löser vardagens problem. Lägger vi dessutom till att vi via media ofta får en ganska onyanserad bild av arabvärlden och den muslimska kulturen samtidigt som vi inte “vågar” prata öppet om våra (o)likheter, är det inte underligt att det uppstår kulturkrockar i mötet.

Ärligt talat, visst är vi i Sverige bra på att självcensurera oss! I denna tystnad lär vi oss inte att förstå varandra och blir istället rädda för våra olika värderingsperspektiv. Detta tystnads vakuum skapar okunskap vilket effektivt utnyttjas av olika extrema krafter i samhället. Något som i förlängningen skapar utanförskap, rasism, extremism och kriminalitet.

Min retur till Sverige och den svenska tystnadskulturen efter mer än 20 år i Tunisien, där jag var gift med en arabisk muslim, födde och uppfostrade barn samt arbetade, chockade mig.
Hur kunde svenskar som lever i ett demokratiskt samhälle tillåta sig att självcensurera sina åsikter? Min bok, mina föreläsningar, utbildningar och workshops har alla målsättningen att vi tillsammans väljer respektfulla, nyanserade och tillåtande diskussioner med högt i tak i syfte att förenkla kulturmötet för att omvandla våra olikheter till möjligheter och mervärde.

Syfte

 • Bryta tystnadskulturen och öppna upp för tillåtande, respektfulla och nyanserade samtal kring våra olika kulturella perspektiv.
 • Diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt.
 • Ge deltagarna tillgång till föreläsarens framtagna vetenskapligt baserade “Kulturverktyg” bestående av fyra steg: Notera vad som hände i kulturkrocken, Tolka hur du hanterade situationen och vilka värderingar som styrde dig, Förstå den andra partens agerande och värderingar för att därefter kunna välja hur du vill Bemöta situationen.
 • Skapa större förståelse och insikt om den muslimska och arabiska kulturens mångfald
 • Förståelse för värderingarnas betydelse i våra liv och hur de styr våra normer, åsikter och beteende.
 • Klara av perspektivbyten där vi dels tränar på att se oss själva & vår egen kultur ur andras perspektiv och tvärtom.

Ur innehållet

 • Definitioner av kultur
 • Steg för att uppnå en högre interkulturell kompetens
 • Olika kommunikationsmönster
 • Kulturella dimensioner som jämförelsegrund av våra värderingar
 • Träning av ett interkulturellt tankemönster,och perspektiv
 • Den muslimska arabiska kulturen
 • Begreppsförklaring (islam, arab, muslim, islamist, jihadist)
 • Dagen är baserad på diverse forskningsresultat som varvas med videoklipp, personliga erfarenheter, anekdoter, gruppdiskussioner & träning med avslutande coachning

Målgrupp

Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika kulturer vare sig det är på hemmaplan eller på den internationella arenan.

Omfattning

Heldag

Kort om Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen och genomgått hela processen från kulturkrock till integration. Att uppfostra barn i en annan kultur är svårt och ofta uppstår kulturkrockar med barnen. I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade hon skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner. Hon har precis utkommit med den spännande boken Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer.

Fler utbildningar med Madeleine Eriksson

Mångkulturella arbetsplatser (när svenskar, araber och muslimer arbetar som kollegor)

Den avgörande faktorn på en mångkulturell arbetsplats är att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Känslan av gemenskap och samhörighet är lika viktig i alla kulturer och ger en trygghetskänsla.