portratt

Andreas Ring

Säkerhet i receptionen

Gör intresseanmälan

Du som arbetar i reception är organisationens ansikte utåt. Du lämnar ett viktigt bidrag till att besökaren får en positiv attityd till organisationen.

Normalt så går arbete sin gilla gång. Folk är vänliga, trevliga och förstående. Men ibland bränner det till! Då gäller det att ha väl inövade rutiner och vara väl förberedd när tillvaron ställs på sin spets.

I nödlägen gäller det att snabbt fatta rätt beslut. Det kan gälla hot och risker i form av obehöriga, intrång, skadegörelse, inbrott, olycksfall och brand, att bemöta människor i svåra situationer på ett bra sätt. I alla dessa situationer är det viktigt att Du har rätt utbildning och vet vad som måste göras.

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om hur du kan förena säkerhet med god service.

Ur innehållet

Förebyggande
 • Arbetssituationer kan vara besvärliga och utgöra säkerhetsrisker
 • Värdskap
 • Trygghet jämfört med säkerhet
 • Förebyggande åtgärder
 • Brottsprevention
Kommunikation
 • Kroppsspråk
 • Budskapet
 • Signalvärde
 • Aktivt lyssnande
Konflikthantering
 • Konflikttrappan
 • Led samtalet
 • Verbal konflikthantering
 • Konfliktreducerande principer
Akuta händelser
 • Akut situation och stressreaktion
 • Brott och nödvärnsrätten
 • Mentalt förhållningssätt
 • Krishantering
Säkerhetstänkande
 • Medvetet risktagande
 • Ansvar i sin yrkesroll
 • Förenkla för dig själv
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Riskanalys och planering
 • Brandskydd och nödutgångar
 • Rapportera incidenter och polisanmäla
 • Säkerhetsdokument och checklistor
Summering
 • Sammanfattning av dagen
 • Hur går man vidare med det förebyggande arbetet?

Målgrupp

Personal som ansvarar och/eller arbetar i reception.

Omfattning

Heldag

Kort om Andreas Ring

Andreas är föreläsare och utbildare och har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet.
Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.