DSC0005 ed1b webb

Peter Fowelin

Skolans ledningsgrupp – ett effektivt team

Gör intresseanmälan

Skolans värld har en tradition av ensamt ledarskap. I dag inser många skolledare att det behövs ökad delaktighet och ett breddat ledarskap, bland annat för att hinna svara för ett pedagogiskt ledarskap och för att stärka kvalitetsarbetet och den långsiktiga verksamhetsutvecklingen.

Utbildningen har fokus på hur en fungerande ledningsgrupp i skolan eller förskolan skapas – och hur ett gemensamt ansvarstagande får fart på pedagogers kreativitet, initiativförmåga och vilja att hitta lösningar i vardagen.

Syfte

Att ge ledningsgruppen insikter och verktyg för att skapa en välfungerande ledningsgrupp, som på ett effektivt kan hålla ihop styrkedjan rektor/förskolechef – ledningsgrupp – arbetslag – personal.

Ur innehållet

  • Varför ledningsgrupp?
  • Ledningsgruppens roll – informationsspridare eller beslutsfattare?
  • Roller och mandat för ledningsgruppens medlemmar
  • Arbetsformerna: så får vi ihop gruppen
  • Möteseffektivitet
  • Kommunikation till och från ledningsgruppen
  • Strategiskt ledarskap för hela kedjan: rektor/förskolechef – ledningsgrupp – arbetslag – personal
  • Lösningsfokus vs problemfokus – och den lösningsfokuserade verktygslådan

Målgrupp

Skolledare, arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande som ingår i eller planerar att ingå i en ledningsgrupp på en skola eller förskola.

Omfattning

Heldag

Kort om Peter Fowelin

PETER FOWELIN. Peter är ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, handledare och konsult i förskola och skola. Utbildningen utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från Peters bok Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola (Lärarförlaget 2012). Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, dialog och reflektion.

Fler utbildningar med Peter Fowelin

Arbetslagsledarutbildning för pedagoger

Välfungerande arbetslag är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet.