ss 2

Stefan Sandström

Tre typer av självskadebeteende

Gör intresseanmälan

Det är vanligt att man ser självskadebeteenden som ett enhetligt fenomen, med en tydlig orsaksbakgrund och en lämplig behandling. I denna kurs vill jag istället visa att det handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar. Om man inte differentierar mellan dessa kommer man att lyckas i betydligt mindre utsträckning, och kanske t.o.m. att orsaka skada.

Ur innehållet

  • Självskadebeteenden
  • Varför man skadar sig själv
  • Hur olika självskadebeteenden relaterar till olika underliggande diagnoser
  • Behandling av olika självskadebeteenden

Målgrupp

Kursen vänder sig till skolsköterskor, skolkuratorer och lärare samt de som arbetar inom LSS boenden, HVB hem, gruppboenden och inom omsorgen.

Omfattning

Heldag

Kort om Stefan Sandström

Stefan Sandström leg psykolog och författare bl.a. till ”Missbruk, trauma och samsjuklighet! (Gothia 2019). Mer om honom finns att läsa på hans hemsida: www.spfab.se

Fler utbildningar med Stefan Sandström

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer.

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier.

Parasiterande personlighet

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning.