BengtK

Bengt Kallenberg

Utvecklande och ibland svåra samtal

Gör intresseanmälan

I det goda samtalet skapas möjligheter, växande och nya idéer. Genom dessa konstruktiva samtal kan vi stödja och hjälpa andra att ta steg, våga förändra och använda sina resurser mer kraftfullt.

De utvecklande och uppskattande samtalen är till sin natur lösningsorienterade och fokuserar på möjligheter, styrkor och det som fungerar eller har fungerat. Samtalsformen ger bekräftelse och frigör handlingskraft, kreativitet och mod.

I en grupp utvecklas relationerna och önskan kring hur samarbetet ska fungera blir tydligare istället gör att fastna i problemen. Det utvecklas en positiv kraft att förändra.

Metoden och strukturen för utvecklande och uppskattande samtal kan användas i fler olika sammanhang, både individuellt och i grupp.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse och en verktygslåda för att själv hålla olika typer av utvecklande och uppskattande samtal samt att hantera olika mer eller mindre svåra samtalssituationer. Du får lära dig vilka utgångspunkter och förhållningssätt som är viktiga för att lyckas och för att bygga förtroende.

Läraren är certifierad coach och det coachande uppskattande synsättet sätter sin prägel på kursen.

Utbildningen, som är en mix av teori, samtal, reflektion och många praktiska övningar, vänder sig till dig som fungerar som leder eller samordnar andra och ofta använder samtalet i ditt arbete.

Ur innehållet

Dag 1

Utvecklande och uppskattande samtal – grunderna
Kännetecken för de goda samtalen
Vinster och hinder
Utgångspunkter, vad behövs för att lyckas
Vad är s.k ”svåra samtal” och varför är de svåra

Vikten av rätt förhållningssätt
Hur ser du på och bekräftar andra
Din kommunikationsstil och att anpassa den när det behövs
Intresse, lyssnande och närvaro

Etablera förtroende som en bas för samtal
Förtroendetriangeln
Beteenden som bygger förtroende och som förstör
Mental rörlighet och acceptans
Aktivt lyssnande – lyssna för att förstå

Det utvecklande och uppskattande samtalet
Frågestruktur och samtalsmall
Från nuläge till önskat läge
Frågor som fungerar, utvecklar och skapar möjligheter
Inledning och avslutning
Återkoppling

Dag 2

Metoder som för samtal framåt
Reflekterande team
Livshjulet
Mål + intentioner
Metaforer och perspektivbyte
Utanför komfortzonen – vad kan hända?

Feedback på ett konstruktivt sätt
Olika typer av feedback
Hur och när fungerar feedback bäst
Förbereda, genomföra och följa upp
Reaktioner att vara beredd på
Feedbacktrappan

Uppskattande samtal i grupp
Olika individuella utvecklingsnivåer och dess påverkan på gruppen
Vikten av struktur och tydlighet
Klargöra förväntningar, lyssna in
Från problemfokus till framtidsbild – en arbetsmetod för samsyn

Intressanta samtalssituationer
Att gå från ja till nej
Sätta egna gränser
Att få och hantera ”orättvis” kritik

Målgrupp

Den som arbetar med att på något sätt leder/samordnar och ofta använder samtalet i sitt arbete.

Omfattning

2 heldagar

Kort om Bengt Kallenberg

Bengt arbetar sedan 10 år tillbaka med utveckling av ledarskap och grupper. Han är civilingenjör med många års egen erfarenhet och chefs- och ledarpositioner inom större och mindre organisationer.

Han utbildar, leder seminarier och håller föredrag inom både privat och offentlig verksamhet. Bengt har också skrivit ett par böcker om ledarskaps- och grupputveckling.

Fler utbildningar med Bengt Kallenberg

Administratören som samordnare

I rollen som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller informell ledare har du ofta rollen som spindeln i nätet.