portratt

Andreas Ring

Andreas är föreläsare och utbildare och har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen. Andreas har bland annat tjänstgjort som närpolis, utredare, underrättelsesamordnare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering.

Aktuella utbildningar

Säkerhet i receptionen

Du som arbetar i reception är organisationens ansikte utåt. Du lämnar ett viktigt bidrag till att besökaren får en positiv attityd till organisationen.