BengtK

Bengt Kallenberg

Bengt arbetar sedan 10 år tillbaka med utveckling av ledarskap och grupper. Han är civilingenjör med många års egen erfarenhet och chefs- och ledarpositioner inom större och mindre organisationer. Han utbildar, leder seminarier och håller föredrag inom både privat och offentlig verksamhet. Bengt har också skrivit ett par böcker om ledarskaps- och grupputveckling.

Aktuella utbildningar

Administratören som samordnare

I rollen som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller informell ledare har du ofta rollen som spindeln i nätet.

Utvecklande och ibland svåra samtal

I det goda samtalet skapas möjligheter, växande och nya idéer. Genom dessa konstruktiva samtal kan vi stödja och hjälpa andra att ta steg, våga förändra och använda sina resurser mer kraftfullt.