BeritN

Berit Nordström

Berit är fil dr., leg. psykolog, har många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har även handlett personal inom förskola, socialtjänst samt inom mödra-barnhälsovård och neonatalvård.

Aktuella utbildningar

Om barnhjärnans tidiga utveckling i en alltmer digitaliserad värld

Allt oftare hamnar yngre barn framför skärmar och läsplattor. Många ställer sig frågan om och hur i synnerhet de yngsta barnen påverkas av detta.

Med modern teknik studeras idag barnhjärnan på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Kunskapsutvecklingen inom området är omfattande.