brittinger

Britt-Inger Olsson

Britt-Inger är specialpedagog och har specialpedagogisk påbyggnad inom tal, språk och kommunikation, gymnasielärare i psykologi och barn- och fritidskunskap, metodiklärare, läroboksförfattare samt utbildningskonsulent inom psykologi och specialpedagogik, handledare för pedagoger och chefer.

Aktuella utbildningar

Barn med utmanande beteende – tidiga insatser i förskolan

Barns psykiska hälsa – en utmaning för förskolan. Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa. Det är barn som väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns runtomkring. Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras situation och framtid.