David Edfelt

David Edfelt

David är leg psykolog, utbildare, handledare och författare till flera böcker för förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan. Han handleder arbetslag, specialpedagoger och ledning inom förskolan, är en flitig föreläsare och undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Aktuella utbildningar

När utmaningarna blir oss övermäktiga

– effektiva metoder och strategier för att lyckas med barn som ständigt krockar med förskolevardagen.