jakob4

Jakob Carlander

Jakob är leg psykoterapeut och före detta präst inom den psykiatriska vården i Uppsala. Han arbetar bland annat med handledning och organisationsutveckling och har skrivit böcker inom vård, omsorg och socialtjänst bl a "Trygga och otrygga möten", "Starka känslor" och "Att lämna svåra besked".

Aktuella utbildningar

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

– vikten av att lära känna, förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende