Leif Koldal original

Leif Köldal

Leif är sjuksköterska med mångårig erfarenhet både som utbildare på grund- och specialistnivå och som kliniskt arbetande sjuksköterska inom hjärtintensivvård, lungmedicin och thoraxkirurgi

Aktuella utbildningar

Grundläggande EKG-tolkning för sjuksköterskor

EKG har en central plats som medicinskt diagnostiskt hjälpmedel. Där registreringsproceduren (”att ta ett EKG”) är relativt enkelt men att kunna tolka resultatet kräver både kunskap och träning.

Hjärtsvikt – ett växande folkhälsoproblem

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd både i Sverige och i övriga världen. I takt med att vård och behandling har förbättrats har också medellivslängden höjts och detta har lett till att antalet individer med hjärtsvikt har ökat, inte minst hos den äldre befolkningen.

Medicinsk bedömning med inriktning mot hjärta och lungor

Det är viktigt att kunna göra korrekta medicinska bedömningar för dig som arbetar som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård.