me

Madeleine Eriksson

Madeleine har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen och genomgått hela processen från kulturkrock till integration. Att uppfostra barn i en annan kultur är svårt och ofta uppstår kulturkrockar med barnen. I sitt arbete som universitetslärare i Tunisien utnyttjade hon skillnaden i studenternas tunisiska och hennes egen svenska kultur i undervisningen, vilket resulterade i dynamiska, spännande och innehållsrika diskussioner. Hon har precis utkommit med den spännande boken Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer.

Aktuella utbildningar

Mångkulturella arbetsplatser (när svenskar, araber och muslimer arbetar som kollegor)

Den avgörande faktorn på en mångkulturell arbetsplats är att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Känslan av gemenskap och samhörighet är lika viktig i alla kulturer och ger en trygghetskänsla.

Så konstiga NI är! – (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer

En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska och muslimska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer.