Bjerkesjo

Pernilla Bjerkesjö

Pernilla är civilekonom med inriktning mot organisation och ledarskap. Pernilla har under 13 år haft olika chefsuppdrag och suttit med i organisationers executiva ledningsgrupper. Hon har varit Skolchef och Förvaltningschef i flera olika kommuner. I en av kommunerna hade hon även samtidigt uppdrag som Kultur-, Fritid- och Turistchef. Hon har även en bakgrund som tränare och idrottare på högsta nivå, där hon spelat i både elitserien och landslaget i handboll. Hon har även haft styrelseuppdrag som ordförande under åtta år i en elitförening samt som utbildningsansvarig i ett distriktsförbund. De senaste åren har hon arbetat som konsult och utbildare inom många olika organisationer.

Aktuella utbildningar

Förändringsarbete

Det vi kallar för förändringsarbete är egentligen något som vi handskas med varje dag. Utvecklingen i samhället har en högre takt idag än vad vi någonsin upplevt tidigare.

Från kaos till struktur

Struktur kanske låter tråkigt men är så skönt när det väl fungerar. Det är bättre att frångå en planering än att inte ha någon alls. Planeringen gör att du har god framförhållning, förstår sammanhang och bättre kan möta akuta händelser med en större flexibilitet.