DSC0005 ed1b webb

Peter Fowelin

Peter är ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare i förskola och skola, bland inom ramen för det statliga Rektorsprogrammet. Han är också skribent om ledarskap, pedagogik m.m. i Pedagogiska magasinet, tidningen Chef & Ledarskap och på HRbloggen.se. Peters utbildningar utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från Peters bok "Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola" (Lärarförlaget, 2017).

Aktuella utbildningar

Arbetslagsledarutbildning för pedagoger

Välfungerande arbetslag är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet.

Skolans ledningsgrupp – ett effektivt team

Utbildningen har fokus på hur en fungerande ledningsgrupp i skolan eller förskolan skapas