Leif Koldal original

Leif Köldal

Medicinsk bedömning med inriktning mot hjärta och lungor

Gör intresseanmälan

Det är viktigt att kunna göra korrekta medicinska bedömningar för dig som arbetar som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård.

Anledningen till det är att du ska kunna ge adekvata fakta och upplysningar till läkare eller att själv bedöma om en patient/boende behöver söka akutsjukvård. Ju mer noggrann och systematisk din bedömning av patienten/den boende är, desto snabbare kan prioritering av åtgärder ske och patientens vård blir säkrare.

Syftet med den här kursdagen är att du ska få ökad kunskap om hur du som sjuksköterska kan göra medicinska bedömningar som möjliggör snabbare och säkrare prioritering av åtgärder.

Ur innehållet

  • Genomgång av olika metoder vid medicinsk bedömning – inspektion, perkussion, auskultation, palpation och dess tillämpning
  • Bedömning av hjärta och lungor
  • EKG på basnivå
  • Tecken och symptom vid olika sjukdomstillstånd kopplade till hjärta och lungor
  • Åtgärder och grundläggande övervakning
  • Vikten av sjuksköterskans dokumentation
  • Överrapportering

Målgrupp

Sjuksköterskor inom all typ av vård

Omfattning

Heldag

Kort om Leif Köldal

Leif är sjuksköterska med mångårig erfarenhet både som utbildare på grund- och specialistnivå och som kliniskt arbetande sjuksköterska inom hjärtintensivvård, lungmedicin och thoraxkirurgi

 

Fler utbildningar med Leif Köldal

Grundläggande EKG-tolkning för sjuksköterskor

EKG har en central plats som medicinskt diagnostiskt hjälpmedel. Där registreringsproceduren (”att ta ett EKG”) är relativt enkelt men att kunna tolka resultatet kräver både kunskap och träning.

Hjärtsvikt – ett växande folkhälsoproblem

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd både i Sverige och i övriga världen. I takt med att vård och behandling har förbättrats har också medellivslängden höjts och detta har lett till att antalet individer med hjärtsvikt har ökat, inte minst hos den äldre befolkningen.